7 Μαρ 2009

"Το Αίνιγμα της Τέχνης" Κ. Αξελός

Το Αίνιγμα της τέχνης, το άνοιγμα της τέχνης.

Το Αίνιγμα κρύβει, φανερώνει. Το άνοιγμα είναι ανοικτό στο χωροχρόνο του ανοικτού κόσμου.

Η Τέχνη οφείλει να αποσύρεται και όχι μόνο να μας παρουσιάζεται.

Δεν είναι μια ιδεατή αναπαράσταση.

Η Τέχνη αποκαλύπτει τη δύναμη του μηδενός σύμφυτη του όλου.

Η τέχνη είναι αισθαντικότητα, ψυχισμός;

Μας κάνει να δούμε αυτό που δεν βλέπουμε,είναι δημιουργική.

Οι κριτικοί τέχνης ασχολούνται με τον ενιαίο χρόνο του παρόντος, τέχνη είναι αυτό που ορίζει μια ομάδα (των κριτικών).

Η τέχνη δεν μιμείται τη ζωή, το αντίθετο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: